Běžná klimatizační jednotka pracuje stejně jako chladnička, jen s tím rozdílem, že chladí mnohem větší prostor. Jsou to prostě kompresorové přístroje, kde je kompresor většinou jednorychlostní a žene stálou rychlostí kapalné chladicí médium do soustavy a výměníku, kde dochází k předání teploty a pak následnému zplynování média. Proslulé freony, dnes již většinou nahrazují jiné plyny, dnes nejčastěji izobutan, který není pro přírodní prostředí tak nebezpečný, jako jeho předchůdce.

Více funkcí

Díky filtrům je dnes vzduch současně filtrován a zbavován nečistot. Jednak běžného prachu, jednak alergenů i bakterií. Dýchaný vzduch má mít také správnou vlhkost, protože ani suchý, ani příliš vlhký není optimální jak pro dýchání, tak pro subjektivní pocit chladu a tepla. Vzduch lze ale také ionizovat. Máte pak vzduch v místnosti čerstvý jako po pořádné bouřce. i na organismus. Ne nadarmo se v posledních letech tak rozmohla aromaterapie.